Menu

Styret i Os Hundeklubb

Styret velges på årsmøtet. Alle medlemmer i klubben har stemmerett.

Styret 2017 består av:

Leder: Stine Pernille Grytøyr

Nestleder: Lisa Linn Lorentzen

Kasserer: Lise Romstad

Styremedlem: Rikke Noss Bang

Styremedlem: Marit Mehammer

Vara styremedlem: Tone Larsson

Vara styremedlem: Elisabeth Ånensen