Menu

Regler for trening

Nye regler for nøkler til treningsbanen. se her


Ordensregler

- Hunden skal være ferdig luftet før en går ut på treningsbanen
- Plukk opp etter hunden din, dette gjelder på banen, på hele området rundt banen, også i skogen i området rundt banen.
- Du er selv ansvarlig for å ta med deg hundeposer og annet avfall (eks. sigarettsneiper) fra området. Det skal ikke ligge igjen på bakken.
- Treningsapparater skal settes på plass på en ryddig måte i containeren. Banen skal rakes ved behov.
- All trening foregår på eget ansvar.

.

Regler ved organisert trening

- Møt presis
- Den som har låseansvar venter i 15 minutter, er det ikke kommet noen til da kan banen bli låst igjen
- Ta hensyn til hverandre og hverandres hunder. Ha kontroll på hunden din.
- Sørg for at du selv og/eller hunden din ikke forstyrrer de som trener
- Alle hjelper til med banebygging samt rydde på plass etter trening.
- Vær alltid behjelpelig med gode råd til dine treningskammerater
- Tisper som har løpetid er velkommen på trening. Informer de andre deltakerne på trening om løpetiden.

.

Regler ved egentrening på banen

- Alle som bruker banen utenom organisert trening skal være medlem av Os Hundeklubb
- Meldemmer kan ikke ta med seg andre som ikke er medlem i klubben på egentrening
- Kommer det andre medlemmer som også ønsker å trene, skal de inkluderes i den pågående treningen

.

Ang agilitytrening:

- Alle hundeførere som skal trene alene på apparater skal ha gjennomført nybegynnerkurs i agility. Dette gjelder også ved egentrening på banen
- Hunden skal være ca ett år gammel (utvokst) før en trener agility
- Varm alltid opp hunden før trening!

Treningsregler er fastsatt av styret i september 2012